Weetjes

Weetjes

 
Waar kun je je groepje aanmelden?

Je kunt binnen de termijn die daarvoor geldt, een groepje kinderen aanmelden op deze website. Klik op het tabblad 'kinderen' en dan op de rode button 'groepje aanmelden'. Succes!

Wanneer is de Roefeldag?

Ieder jaar wordt op de vierde zaterdag in juni geroefeld.
De eerstvolgende Roefeldag is dus op zaterdag 24 juni 2023.

Hoe oud moet je zijn om in Oirschot en Spoordonk te mogen roefelen?

Kinderen mogen al vanaf 7 jaar (mits in groep 4) meedoen met het roefelen. De maximum leeftijd is 14 jaar.

Met hoeveel kinderen in een groepje ga je Roefelen?

Het is mogelijk om met minimaal 3 en maximaal 5 kinderen in een groepje te gaan roefelen.

Moet er per se een volwassene mee?

Ja, bij iedere roefelactiviteit moet een groepje kinderen begeleid worden. De medewerkers van de roefelplaats kunnen dan alle aandacht geven aan de presentatie van hun bedrijf en het sturen van de activiteiten. Van de volwassenen wordt ook verwacht dat zij de kinderen gemotiveerd houden en de orde handhaven!

Mogen er ook meer begeleiders mee?

Nee, per groepje van drie, vier of vijf kinderen wordt gerekend op een begeleider, niet meer! Begeleiders kunnen elkaar wel aflossen...

Mogen kinderen met een handicap ook roefelen?

Ja natuurlijk! Alleen... niet alle roefelplaatsen zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. We kunnen dan een passend programma samenstellen. Dat geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld een autistische stoornis hebben. Als we het weten, kan er van alles besproken en geregeld worden. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.

Hoe zit het met de verzekering?

Als roefelende kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van een roefelplaats, zal de WA-verzekering van de ouders van dat kind de schade wel vergoeden. Als een roefelplaats schade veroorzaakt aan roefelende kinderen of hun eigendommen, kan de roefelplaats aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op zijn WA-verzekering. De Stichting Roefeldag Oirschot sluit jaarlijks ook een evenementenverzekering af voor de Roefeldag.

We hebben ons nog niet opgegeven maar willen toch graag meedoen...

Groepjes die zich opgeven voor de uiterste opgeefdatum kunnen ervan uitgaan dat voor hen een roefelprogramma wordt samengesteld. Voor groepjes die zich later opgeven, willen we wel ons best doen maar de mogelijkheden zijn dan nog maar heel beperkt!

Is roefelen alleen voor Oirschotse en Spoordonkse kinderen?

We roefelen alleen bij Oirschotse en Spoordonkse bedrijven en organisaties. Als organisatie vinden we eigenlijk dat kinderen uit Oirschot of Spoordonk moeten komen, maar we knijpen een oogje dicht als niet meer dan 1 van de 4 kinderen uit een groepje een andere woonplaats heeft.

Hoe kunnen we op tijd bij de volgende plaats zijn?

De medewerkers van de roefelplaatsen weten dat ieder groepje een programma heeft. Ze zullen er rekening mee houden dat u op tijd op het volgende adres moet zijn. Wij denken dat de tien minuten waarin we voorzien hebben om van de ene naar de volgende roefelplaats te gaan wel voldoende zijn.

Wat kost het eigenlijk dat roefelen?

Roefelen is voor de deelnemers gratis! De Stichting Roefeldag Oirschot krijgt jaarlijks een gemeentelijke subsidie waarvan we deze leuke dag kunnen organiseren.

Copyright © 2022 Stichting Roefeldag Oirschot - - Roefelen in Oirschot & Spoordonk - Doe jij ook mee? - Alle rechten voorbehouden.